Trẻ em đến tuổi thay răng nhưng răng sữa chưa rụng răng vĩnh viễn đã mọc lên. Những trường hợp này thường làm phụ huynh bối rối. Hãy đọc bài để biết cách xử lý....