Có nhiều bệnh lý và vấn đề về răng, đặc biệt là răng sữa mà cha mẹ cần quan tâm, ví dụ: sâu răng do ngậm bình, tật mút ngón tay, trám dự phòng sâu răng, mất răng sớm ở trẻ. Hãy đọc bài này...