Nhiều phụ huynh than thở mỗi lần đưa con khám răng như là một trận chiến: con khóc lóc, cha mẹ cũng căng thẳng. Để tránh viễn cảnh không tích cực đó cha mẹ cần chuẩn bị kỹ cho mỗi lần đưa con đi khám...