Nhiều vị phụ huynh lầm tưởng răng vĩnh viễn là răng sữa vì nó "chưa từng thay", và có tư tưởng sai lầm rằng răng sữa không cần phải giữ kỹ. Hai suy nghĩ sai này thường dẫn đến tình trạng con của họ bị...